ตอบ คำถามข้อที่ 1

1.ป้องกันการขโมยทรัพสินภายในร้านเมื่อมีขโมยสามารถรู้ลักษณะและรูปร่างน่าตาของขโมย

2.การมีกล้องวงจรปิดทำให้เจ้าของร้านดูการทำงานของพนักงานได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปสาขานั้นๆทำให้ประหยัดน้ำมัน

ตอบ คำถามข้อที่ 2

1.การสั่งชื้อและการขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

2.ระบบทำบัญชีรายรับรายจ่าย

3.การสั่งรายการไอศครีมผ่านปาล์มทำให้รายการไอศครีมลิงค์ไปยังพนักงานที่ตักไอศครีม(คล้ายกับ MK)

ตอบ คำถามข้อที่ 3

นำไปใช้กับธุรกิจดอกไม้

1.ใช้ระบบเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิอากาศ และควบคุมระบบการปล่อยน้ำลดต้นไม้
2.นำเอาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้วยระบบ Network Camera เข้ามาใช้ภายในร้าน ทำให้สามารถบันทึกภาพและเหตุการณ์ภายในร้านได้ตลอดเวลา และทราบถึง สภาพของต้นไม้ ที่เราเลี้ยงไว้ขายอีกด้วย
3.ใช้ระบบ Internet เข้ามามีบทบาทในการโปรโมทร้าน เพื่อทำให้บุคคล หรือผู้ที่สนใจ ได้รู้จัก ร้านขายไม้ดอกไม้ประดับ ดีมากยิ่งขึ้น และเขียน Forum เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความสนใจ ในพันธ์ ไม้ ต่างๆ ในแวดวงธุรกิจเดียวกัน

โดย

     นางสาวนฤมล   เบียดนอก    เลขที่  17

     นายอธิพงษ์      กลิ่นพยอม  เลขที่   44

     นางสาวขวัญตา  นนท์คำวงค์  เลขที่  54 

Comment

Comment:

Tweet