ตอบคำถามข้อที่ 1

-ทำให้เห็นของในสต็อกได้ทั้งหมด รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

-สามารถควบคุมการสูญหายและปกป้องชื่อเสียงของยี้ห้อ

-ความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ยา การเรียกยาคืน

ตอบคำถามข้อที่ 2

ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิง

ตอบคำถามข้อที่ 3

อาหาร  เครื่องสำอางค์

Comment

Comment:

Tweet