ตอบข้อที่1

แอปพิเคชั่นที่ประยุกต์เพื่อใช้งานธุรกิจภายในองค์การมีดังนี้

1.ระบบเครือข่ายไร้สายที่สามารถตรวจสอบบัตรเคดิต ประวัติการเช่ารถ การสะสมคะแนนจากสายการบิน

2.ใช้คอมพิวเตอร์พกพาคำนวณค่าใช้จ่ายและพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

3.บริการให้เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรถยนต์

4.ใช้ GPS ตรวจสอบสถานที่เดินทาง โรงพยาบาล ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว

มีแอปพิเคชั่นที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางคือลูกค้าสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ร้านค้า โรงแรงและแหล่งบันเทิงต่างๆ

ตอบข้อที่ 2

กรณีของบริษัทเฮิร์ตซ์

1.ป้องกันการขโมยของรถ

2.บอกตำแหน่งที่อยู่ของรถได้เมื่อเกิดรถเสียสามรถส่งช่างมาซ่อมได้อย่างรวดเร็ว

กรณีของลูกค้า

1.ไม่มีความส่วนตัวทำให้เกิดการระแวงของลูกค้าเกิดขึ้น

2.มีความปลอดภัยตลอดเส้นทาง

 

edit @ 26 Jul 2009 21:00:10 by NARUKJUNG

Comment

Comment:

Tweet